גלריה

בית משפחת דר צביעת פנימית

משפחת דוויס איטום מרפסת

צביעת בית חיצוני, מושב הזורעים

צביעת בית במצפה נטופה משפחת יהודה

צביעת בית במצפה נטופה

צביעת בית מדרש, מושב הזורעים

צביעת ותיקון הפרגולה שמן

צביעת חוץ הבית בהזורעים משפחת אבנעים